Phao dẫn luồng

3-37szmshi08p86785fopfr4.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Technical parameters

Chi tiếtPiece part Vật liệumaterial Kích thướcsize(mm) Tải trọng ( tấn)Steady load

 

Khungframe GX18 – 36 720x530x50 12.5
930x450x50 12.5
960x530x50 12.5
1020x600x55 12.5
1070x554x70 12.5
Lướifabric GX18 – 36 600x450x60 25
720x430x50 12.5
735x335x50 25
860x430x50 12.5
960x530x60 25
990x400x65 40 ÷ 60
1000x500x130 40 ÷ 60
1000x400x50 25
Tấm lẻsheet 435x300x35 ≤ 5
500x150x20 ≤ 5
600x400x50 ≤ 5
800x400x30 ≤ 5
1000x360x30 ≤ 5

Thi công phao dẫn luồng

Phao dẫn luồng xăng dầu